Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová si pripomenula výročie narodenia M. R. Štefánika

21.07.2017
     Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa dnes v mene Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zúčastnila na spomienkovej slávnosti pri príležitosti 137. výročia narodenia generála Milana Rastislava Štefánika, ktorá sa uskutočnila pri jeho rodnom dome v obci Košariská.
     Vo svojom príhovore vyzdvihla zásluhy generála Štefánika pri uskutočnení myšlienky vlastného štátu Čechov a Slovákov, ktorá sa podarila vďaka jeho neuveriteľnému nasadeniu a diplomatickým i organizačným schopnostiam.
     Milan Rastislav Štefánik sa zaslúžil o vybudovanie vojenských oddielov vtedy ešte nejestvujúceho štátu. Na tomto príklade diplomatického úspechu generála Štefánika vidno, ako zdôraznila, že Slovensko sa vždy úspešne rozvíjalo nie cez zovretú päsť, ale prostredníctvom umenia diplomacie.
     Štátna tajomníčka upriamila pozornosť aj na úspešnú vedeckú dráhu Milana Rastislava Štefánika. Vynikal poznatkami z astronómie a v rámci meteorológie bol priekopníkom tejto vedeckej disciplíny pre potreby vojenského letectva.
     Na záver príhovoru pripomenula snahy predstaviteľov obce Košariská a mesta Brezovej pod Bradlom o znovuotvorenie brán strednej odbornej školy pomenovanej podľa velikána národa a ocenila založenie občianskeho združenia, nesúce meno generála Štefánika. 
     Spomienkové podujatie bolo spoluorganizované Ministerstvom obrany SR, Slovenským národným múzeom - Múzeom M. R. Štefánika a obcou Košariská.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku