Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa zúčastnila na slávnostnom otvorení telocvične v obci Bobrov

15.10.2018

     V obci Bobrov sa po niekoľkoročnom úsilí podarilo dokončiť stavbu telocvične, ktorá tamojšej základnej škole s materskou školou chýbala vyše 50 rokov. Túto stavbu sa podarilo zrealizovať aj za pomoci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré poskytlo na športovú halu dve dotácie.
     Slávnostné otvorenie telocvične sa uskutočnilo pri významnej príležitosti Majstrovstiev Slovenskej republiky vo vzpieraní. Obec Bobrov má už vyše 30 rokov športový klub ŠK OLYMPIA Bobrov. Vychováva tu vzpieračov, ktorí reprezentovali a reprezentujú Slovensko v tomto športe aj na majstrovstvách Európy, majstrovstvách sveta či olympijských hrách.
     Štátna tajomníčka vo svojom príhovore poďakovala starostovi obce Antonovi Grobarčíkovi za významnú snahu o to, aby mohla mládež a dospelí z celej Hornej Oravy aktívne využívať voľný čas v tejto modernej telocvični. 
 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku