Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa zúčastnila na otvorení Celoslovenského zasadnutia pléna Združenia ZŠ na Slovensku

03.05.2017
     Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej sa včera 2. mája 2017 v Hornom Smokovci uskutočnilo otvorenie Celoslovenského zasadnutia pléna Združenia základných škôl na Slovensku.
     Zasadnutie sa koná v dňoch 2. – 4. mája 2017, pričom združenie predstavuje najväčšiu reprezentatívnu skupinu v regionálnom školstve. Vzniklo z vlastnej iniciatívy za účelom podpory rozvoja škôl a od roku 1994 tvorí významnú nepolitickú a nezávislú oporu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  
     Oľga Nachtmannová vo svojom vystúpení vyzdvihla, že cieľom Združenia základných škôl na Slovensku je nielen prehlbovanie právnych a administratívnych znalostí, ale i účasť na pripomienkovaní návrhov legislatívnych noriem rezortu  súvisiacich s existenciou a činnosťou základných škôl.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku