Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa zúčastnila na odovzdávaní výročných cien Slovenskej akadémie vied

22.06.2017

     Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zúčastnila dňa 22. júna 2017 slávnostného výročného oceňovania vedeckých tímov a osobností Slovenskej akadémie vied za významné výsledky dosiahnuté v rôznych oblastiach výskumu a popularizácie vedy v uplynulom období. Podujatie sa konalo v priestoroch Kongresového centra SAV v Smoleniciach. Tieto významné ocenenia sú odovzdávané každoročne, pri príležitosti výročia založenia akadémie.
     Ceny odovzdal predseda Slovenskej akadémie vied profesor Pavol Šajgalík jednotlivcom, ale i vedeckým kolektívom za vedecko-výskumnú činnosť, ale i za popularizáciu vedy. Podujatia sa zúčastnil i predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ľubomír Petrák a ďalší hostia z akademickej a vedeckej obce. Je mimoriadne dôležité a spoločensky povzbudzujúce pravidelne poukazovať na dosiahnuté výborné profesionálne výsledky slovenských vedcov a vedeckých tímov. Nakoľko veda nepozná hranice štátov, je možné konštatovať, že dosiahnuté vedecké bádanie má mnohokrát výrazný medzinárodný presah a podieľa sa na tvorbe dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí. Veda takto získava morálne, ale i spoločenské ocenenie a posilnenie významu v našej spoločnosti.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku