Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa oboznámila s duálnym vzdelávaním v Žiari nad Hronom

02.06.2017
     Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová dnes uskutočnila pracovný výjazd do Žiaru nad Hronom. V sprievode primátora mesta Petra Antala a prednostky Okresného úradu Andrey Žiakovej navštívila tamojšiu Súkromnú strednú odbornú školu technickú, kde sa oboznámila so študijnými odbormi, ktoré sú zapojené do duálneho vzdelávania.
     Školu založilo Združenie InTech Žiar nad Hronom z. p. o.. Jeho členmi je šesť súkromných spoločností podnikajúcich v regióne, Mesto Žiar nad Hronom a Banskobystrický samosprávny kraj, ako aj Technická univerzita v Košiciach.
     Fungujúca spolupráca strednej odbornej školy a podnikateľského sektora pri výchove kvalifikovaných odborníkov sa realizuje už od roku 2008. Dnes je škola moderným centrom odborného vzdelávania a prípravy. Štátna tajomníčka sa stretla s riaditeľom správnej rady združenia InTech Marcelom Pecníkom. 
     S riaditeľkou strednej odbornej školy Beátou Tóthovou navštívili moderne vybavené učebne simulujúce reálne pracoviská – vybavením, systémom práce a bezpečnosťou. Výučba však prebieha i na reálnych pracoviskách firiem. Výsledkom práce študenta je autentický produkt.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku