Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová rokovala s veľvyslancom Belgického kráľovstva

15.03.2017
     Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová dnes prijala mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Belgického kráľovstva J. E. Willema Van De Voordea.
      Na rokovaní ambasádor ocenil vhodné ekonomické podmienky pre belgických investorov na Slovensku. V uvedenej súvislosti sa obaja partneri zhodli na potrebe podpory najmä v oblasti stredného odborného vzdelávania v kontexte odborne kvalifikovaných uchádzačov o zamestnanie v technických povolaniach.
     V tejto súvislosti taktiež štátna tajomníčka upriamila pozornosť belgickej strany na možnosť participácie podnikateľského sektora v duálnom systéme odborného vzdelávania v spolupráci so stredným školstvom na Slovensku, čo vyvolalo záujem zo strany belgického veľvyslanca.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku