Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová prijala zástupcov Junior Chamber International

18.07.2017
     Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová včera prijala zástupcov dobrovoľnej neziskovej organizácie Junior Chamber International (JCI), ktorá združuje mladých ľudí od študentov vysokých škôl až po podnikateľov v 120 krajinách sveta.
     S cieľom podporovať podnikateľské vzdelávanie organizuje JCI prednášky a semináre na vysokých školách a zároveň podporuje rozvoj aktívneho občianstva mladých ľudí.
     Zástupcovia JCI poďakovali za dlhoročnú spoluprácu s rezortom školstva na projekte Študentská podnikateľská cena, ktorého hlavnou úlohou je ukázať širokej verejnosti, že je možné zvládnuť budovať svoju firmu už počas VŠ.
     V oblasti prepájania vzdelávania s praxou ponúka JCI možnosti širokej platformy spolupráce s jej partnerskými spoločnosťami. A práve táto oblasť predstavuje priestor pre ešte intenzívnejšiu spoluprácu, keďže rezort školstva pripravuje konkrétne projekty so zámerom podporiť profesijné bakalárske programy aj v spolupráci so zamestnávateľmi.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku