Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová prijala veľvyslankyňu Írska v SR

20.03.2017
     Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová prijala mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Írska na Slovensku J. E. Anne-Marie Callan. Stretnutie sa konalo v pondelok 20. marca 2017 v súvislosti s prípravou pracovnej cesty štátnej tajomníčky do Írska.
     Cesta sa uskutoční v súvislosti s oslavami 10. výročia otvorenia vyučovania vo Vzdelávacom centre pre slovenské deti, ktoré sa uskutoční 25. marca 2017 v Dubline.Štátna tajomníčka na stretnutí vyjadrila poďakovanie za pomoc a finančnú podporu vzdelávacieho centra zo strany Írska.
     Dôležitým bodom rokovania boli aj výmeny pohľadov na odchod Veľkej Británie z EÚ. Obe strany sa zhodli na spoločných hodnotách EÚ v kontexte podpory vzdelania, zdieľania pracovných príležitostí a potláčania euroskepticizmu konkrétnymi, pozitívnymi príkladmi, vyplývajúcimi z členstva v únii pre mladých ľudí.
     Témou stretnutia bola aj hospodárska spolupráca oboch krajín. Veľvyslankyňa ocenila skutočnosť, že v írskych firmách pracujú odborne vzdelaní a úspešní slovenskí zamestnanci, ktorí pomáhajú pri ďalšom prehlbovaní spolupráce írskych firiem so slovenskými partnermi Slovensku.
     Veľvyslankyňa taktiež informovala o plánovanej návšteve štátneho tajomníka Ministerstva školstva a schopností Írskej republiky na Slovensku v júni 2017 a konferencii s workshopmi pre učiteľov. V tejto súvislosti odznelo i vyjadrenie obojstranného záujmu o bilaterálnu dohodu v oblasti školstva a výmenných pobytov študentov.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku