Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová prijala veľvyslanca Poľskej republiky v SR

09.04.2019
     Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová prijala včera veľvyslanca Poľskej republiky v SR J. E. Krzystofa Strzałku a riaditeľa Poľského inštitútu v Bratislave Jaceka Gajewskeho.
     Počas rokovania sa pozornosť zamerala na štúdium polonistiky na slovenských univerzitách a slovakistiky na univerzitách v Poľskej republike, ako aj možnostiam jej pokračovania a rozvíjania.
     Štátna tajomníčka zdôraznila význam tejto formy bilaterálnej spolupráce a vyjadrila jej podporu aj do budúcich rokov. Predmetom rokovania bolo aj plánované 22. zasadnutie Slovensko-poľskej komisie humanitných vied a témy, ktorými sa bude komisia zaoberať a takisto ostatné úlohy vyplývajúce z jej činnosti.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku