Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová prijala veľvyslanca Kazašskej republiky

16.03.2017
      Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová dňa 15. marca 2017 prijala na pôde ministerstva školstva mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Kazašskej republiky pre Slovenské republiku J. E. Serzhana Abdykarimova.
      Jednou z tém stretnutia bol záujem kazašského partnera o informáciu v súvislosti s prípravami prezentácie Slovenska a jeho zastúpenie na medzinárodnej výstave EXPO 2017. Štátna tajomníčka informovala veľvyslanca o prípravách z pozície rezortu školstva v oblasti vedy a techniky a o aktuálnom priebehu príprav účasti zainteresovaných partnerov.
       Veľvyslanec ocenil proaktívny prístup a ústretovú spoluprácu zo strany rezortu školstva na medzinárodnom fóre. Obe strany sa zhodli na dôležitosti rámca uvedeného podujatia pre tvorbu nových možností spolupráce vystavovateľov a partnerov z oblasti vedy a techniky. Ďalšou témou bola vzájomná podpora výmeny študentov, ktoré poskytuje podpísané memorandum oboch ministerstiev z roku 2009.
      Partneri na záver stretnutia konštatovali priateľskú a konštruktívnu úroveň vzájomných vzťahov vo všetkých oblastiach spoločného záujmu.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku