Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová prijala riaditeľa ŠPÚ Ľ. Hajduka

17.01.2017
     Riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu Ľudovíta Hajduka prijala dnes na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR štátna tajomníčka rezortu Oľga Nachtmannová.
     Hovorili spolu o plánovaných výskumných o možnostiach užšej vzájomnej spolupráce, aktivitách ŠPÚ v spolupráci s vysokými školami, ale aj o súčasnom stave školstva a jeho ďalších perspektívach. Nevyhli sa ani témam, ktoré sa týkajú cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania v oblasti základného, stredného a vysokého školstva na Slovensku.
     „V súvislosti s aktuálnymi požiadavkami súčasnosti sa ŠPÚ osobitne zameriava na otázky, týkajúce sa možností zlepšenia výsledkov medzinárodných meraní žiakov vrátane PISA. Spolu s NÚCEM pripravujeme diseminačné konferencie pre školy, ktoré by sa mali v jednotlivých krajoch Slovenska zrealizovať do konca mája tohto roka s cieľom zmapovať podrobnejšie situáciu a pripraviť metodické odporúčania pre praktické využitie v školách,“ uviedol po skončení rokovania riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku