Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová navštívila v Írsku Vzdelávacie centrum pre slovenské deti

29.03.2017
      Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová uskutočnila v dňoch 24. – 26. marca 2017 pracovnú návštevu Írska v súvislosti s 10. výročím prevádzky Vzdelávacieho centra pre slovenské deti v Írsku.
     V Dubline sa štátna tajomníčka oboznámila s vyučovacím procesom, ako aj so spôsobom realizácie rozdielových skúšok slovenských detí. V rámci slávnostnej akadémie usporiadanej pri príležitosti výročia pedagógovia centra prezentovali výsledky svojej práce prostredníctvom vystúpení slovenských detí všetkých ročníkov zúčastňujúcich sa výučby.
     Riaditeľka centra M. Pacherová informovala o spôsobe vzdelávania. Počas slávnostnej akadémie štátna tajomníčka poďakovala pedagógom pôsobiacim v centre za ich obetavú prácu, ktorú už dlhodobo vykonávajú v ich voľnom čase bez nároku na mzdu. Podčiarkla dôležitosť súčinnosti rodičov žiakov s centrom, ktorí sa rozhodli aj za neľahkých materiálnych podmienok zachovať u svojich detí národnú identitu i materinský jazyk a vyjadrila im úprimnú vďaku i uznanie. Vzhľadom na úzke prepojenie so svojou domovinou a plánom sa vrátiť, vzniká s príchodom detí prirodzený záujem o to, aby tieto hovorili po slovensky a zachovali si svoju národnú identitu, čo je tiež predpokladom pre prípadný úspešný návrat späť na Slovensko.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku