Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová navštívila pracovne poľský Krakov

21.04.2017
     Spolupráca na úrovni vysokých škôl a podpora slovenskej menšiny v Poľsku boli témami, ktorým sa venovala štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová v rámci svojej pracovnej cesty do Krakova vo štvrtok 20. apríla 2017.
     Na rokovaní s rektorom Poľnohospodárskej univerzity Włodzimieryom Sadym diskutovali o prvom, pilotnom ročníku slovensko-poľského programu dvojitých diplomov, ktorý sa uskutočňuje v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre.
     Rektor univerzity informoval štátnu tajomníčku aj o študijných programoch, ktoré sa na univerzite realizujú, a diskusia sa tiež dotkla systému vysokých škôl na Slovensku a v Poľsku.
     Následne sa Oľga Nachtmannová stretla s vicevojvodom Malopoľského vojvodstva Józefom Gawronom, s ktorým rozoberala možnosti lepšej podpory národnostnej menšiny Slovákov žijúcich na území Malopoľského vojvodstva. 
     Záver pracovnej návštevy bol venovaný prijatiu štátnej tajomníčky v sídle Spolku Slovákov v Poľsku, kde s generálnym tajomníkom spolku Ľudomírom Molitorisom prediskutovala aktuálne témy, ktoré sú pre Slovákov žijúcich v Poľskej republike z hľadiska ich podpory zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR dôležité.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku