Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová navštívila Jagellonskú univerzitu v Krakove

30.05.2017
     Oboznámenie sa s fungovaním lektorátu slovenského jazyka a kultúry bolo cieľom dnešnej návštevy štátnej tajomníčky Oľgy Nachtmannovej na pôde Jagellonskej univerzity v Krakove.
     Na rokovaní s profesormi slovenského jazyka boli prítomní aj zástupcovia Generálneho konzulátu SR v Krakove, ako aj riaditeľka Inštitútu slovanských filológií prof. Aleksandra Borowiec a vedúci Katedry slovenskej filológie Jagellonskej univerzity prof. Zbigniew Babik.
      Po prerokovaní otázok týkajúcich sa podpory výučby slovenského jazyka v Poľsku nasledovalo stretnutie so študentami I. a II. ročníka. Zaujímavou skúsenosťou bolo vypočuť si rôznu motiváciu jednotlivých študentov k ich voľbe pre štúdium slovenčiny. Medzi hlavné dôvody patril slovenský pôvod, blízkosť trvalého bydliska s hranicou susedného Slovenska, alebo zámer profilovať sa ako tlmočník a prekladateľ.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku