Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová navštívila česko-slovensko-rakúsku školu vo Viedni

18.10.2017
     Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová zavítala v utorok 17. októbra 2017 na pôdu bilingválnej česko-slovensko-rakúskej školy vo Viedni, ktorej zriaďovateľom je Školský spolok Komenský.
     Spolok tvoria ​​bilingválne školy: materská škola, obecná škola a reálne gymnázium, na ktorých sa vzdelávajú deti od 2 do 18 rokov. Bol založený už v roku 1872 ako dobrovoľná organizácia českej viedenskej menšiny a vyučovanie je tu realizované dvojjazyčne (čeština/slovenčina - nemčina).
      V súčasnosti sa v 25 triedach pripravuje zhruba 500 žiakov a približne tretina z toho v slovenskom jazyku. Deti navštevujúce školu majú občianstvo SR, a teda nemajú postavenie krajana/člena menšiny žijúcej v Rakúsku.
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo v minulých rokoch spolku učebnice v slovenskom jazyku. Išlo prevažne o šlabikáre, učebnice slovenského jazyka a literatúry. V rozhovore vedenia Školského spolku Komenský so štátnou tajomníčkou rezonovali témy ďalšieho rozvoja školy a jej zviditeľnenie v Rakúsku najmä návštevami vysokých ústavných činiteľov SR.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku