Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová na pracovnej návšteve v Senici

30.03.2017
     Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová v utorok 28. marca 2017 uskutočnila pracovný výjazd do Senice.
      Navštívila Strednú odbornú školu, na ktorej absolvovala prehliadku priestorov školy a stretnutie so študentmi v sprievode riaditeľa školy Pavla Paradeisera. Oboznámila sa so študijnými odbormi, ktorých výučba sa realizuje, vrátane obhliadky priestorov na výučbu praktickej časti.
     Štátna tajomníčka taktiež pozdravila účastníkov 3. pracovného stretnutia Celoslovenskej sekcie vzdelávania v základných školách pod vedením riaditeľky odboru základných škôl ministerstva školstva Ingrid Kováčovej, ktoré sa práve konalo v priestoroch školy. Zúčastnení mali možnosť diskutovať na tému pripravovanej reformy školského systému v oblasti základného vzdelávania.
     Na záver si štátna tajomníčka prezrela internát strednej školy, predstavené boli i budúce zámery v oblasti ďalšej modernizácie areálu školy.
     Druhá polovica pracovnej návštevy Senice bola venovaná účasti štátnej tajomníčky na slávnostnom oceňovaní pedagogických a kultúrnych pracovníkov mesta pri príležitosti Dňa učiteľov, nad ktorým prevzala s primátorom Branislavom Grimmom spoluzáštitu. Ceremoniál sa uskutočnil v priestoroch senickej Základnej umeleckej školy. Po slávnostnom akte predstavila riaditeľka školy Miroslava Gáfriková prehliadku diel umelca Milana Rašlu.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku