Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová na oslavách výročia vzniku ZŠ v Lehote pod Vtáčnikom

24.04.2017
     Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej sa dňa 21. apríla 2017 uskutočnili oslavy 30. výročia založenia Základnej školy v obci Lehota pod Vtáčnikom (okr. Prievidza).
     Žiaci a učitelia pripravili kultúrny program v podobe slávnostnej školskej akadémie. Podujatie otvoril svojim príhovorom starosta obce Ján Cipov. Osláv sa zúčastnil aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.
     Základná škola je zapojená do projektu polytechnizácie na základných školách. Projekt má slúžiť podpore záujmu žiakov 7. - 9. ročníkov základných škôl o odborné vzdelávanie na stredných školách, pričom v Trenčianskom samosprávnom kraji je veľká časť z nich zapojená do systému duálneho vzdelávania.
     Základná škola poskytuje v súčasnosti výučbu 316 žiakom, a to nielen z obce Lehota pod Vtáčnikom, ale i zo susednej obce Podhradie. Štátna tajomníčka poďakovala vo svojom príhovore celému pedagogickému zboru, ako aj predstaviteľom obce a odovzdala riaditeľke školy Kataríne Šnircovej pamätnú medailu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku