Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová na návšteve Malaciek

23.03.2017
     Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová navštívila v utorok 21. marca 2017 Malacky, kde sa stretla s prednostom okresného úradu a prijal ju aj primátor mesta.
     Diskutovali najmä o aktuálnom stave školstva v meste. Absolvovala prehliadku novootvoreného predškolského zariadenia MŠ Bernolákova, ktoré bolo realizované za pomoci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Štátna tajomníčka navštívila i žiakov a učiteľov Základnej školy Dr. Jozefa Dérera a Základnej školy Štúrova.
     V rámci diskusie s učiteľmi boli predmetom záujmu zúčastnených najmä postavenie učiteľa v spoločnosti, pripravovaná reforma školstva a aktuálne problémy a podnety. Návšteva Malaciek bola zavŕšená prehliadkou predškolského zariadenia odovzdaného do užívania po úplnej rekonštrukcii.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku