Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová diskutovala na konferencii Učiace sa mestá

16.10.2017
      Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej sa v piatok 13. októbra 2017 v Bratislave konala panelová diskusia konferencie „Učiace sa mestá“.
     Išlo o záverečnú konferenciu 17. ročníka Týždňa celoživotného učenia, podujatia slúžiaceho na popularizovanie celoživotné vzdelávania a organizovaného s podporou MŠVVaŠ SR.
      V kontexte motivácie jednotlivca k celoživotnému učeniu sa, vyzdvihla Oľga Nachtmannová predovšetkým 5_Uciace sa mestauznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania. V tejto súvislosti štátna tajomníčka uviedla, že začiatkom tohto mesiaca priradilo Slovensko svoj národný kvalifikačný rámec k Európskemu kvalifikačnému rámcu.
     Do konca roka 2018 rezort školstva následne plánuje zaviesť označenie úrovne Slovenského kvalifikačného rámca na všetkých slovenských dokladoch o vzdelaní. Rezort školstva bude zároveň, prostredníctvom svojej priamo riadenej organizácie Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, realizovať národný projekt s názvom Systém uznávania kvalifikácií. Výstup projektu bude slúžiť ako základ pre nový zákon o celoživotnom vzdelávaní.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku