Stanovisko k medializovaným informáciám o podozreniach ohľadom podplácania členov hodnotiacej komisie pri výzvach zo štrukturálnych fondov

31.07.2017
     V prípade akéhokoľvek podozrenia ohľadom podplácania či brania úplatkov je potrebné obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní, ktoré môžu v tomto smere konať. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR bude v takomto prípade plne spolupracovať.
     Zároveň platí, že minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan má záujem na tom, aby bol proces odborného hodnotenia doručených projektov uchádzajúcich sa o podporu z EÚ zdrojov, do ktorého nijakým spôsobom nezasahoval, preverený. Sám minister školstva Peter Plavčan preto nariadil vykonanie mimoriadneho preverenia výberového procesu schvaľovania Žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Zároveň žiada o kontrolu aj Európsku komisiu.
     Do ukončenia kontrol bol preto proces schvaľovania pozastavený. Ministerstvo školstva sa nebude vyjadrovať ku priebehu kontrol orgánov na to určených, a to až do ich ukončenia. Činnosť všetkých kompetentných orgánov pri prešetrovaní minister osobne víta.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku