Stabilné financovanie pre Slovenskú akadémiu vied

08.07.2015
     Zabezpečí ho stabilizačná zmluva, ktorú dnes podpísali predseda SAV Pavol Šajgalík, minister školstva Juraj Draxler a minister financií Peter Kažimír. Stabilizačná dohoda má kľúčový význam pre vedcov a ich výskum, zároveň bude garantovať efektívne fungovanie jednotlivých ústavov Slovenskej akadémie vied.
     Vyjednávania pri príprave rozpočtu prinášali pracovníkom za uplynulé roky neistotu a obavy, pričom s napätím očakávali, či finančná čiastka pokryje náklady na chod inštitúcie. Ministerstvo školstva a ministerstvo financií citlivo vnímajú tento problém, že v neistote objemu finančných  zdrojov je náročné robiť a plánovať dlhodobý výskum.
     Stabilizačná zmluva garantuje SAV v roku 2016 rozpočet minimálne vo výške 60 mil. eur, v roku 2017 minimálne v takej výške ako v roku 2016 zvýšené o mieru čistej inflácie a v roku 2018 minimálne vo výške ako v roku 2017 zvýšené o mieru čistej inflácie.
     Podpis dokumentu prispeje k inštitucionálnej a hospodárskej stabilizácii Slovenskej akadémie vied a vytvoria sa vhodné podmienky na transformáciu ústavov Slovenskej akadémie vied na verejné výskumné inštitúcie.

Foto:TASR
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku