ŠPÚ v spolupráci s Historickým múzeom pripravil na Bratislavskom hrade Deň pre pedagógov

01.03.2017
     Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Historickým múzeom Bratislava zorganizoval na Bratislavskom hrade odborno-metodický a didaktický seminár určený učiteľom základných a stredných škôl spojený s prezentáciou katalógu k výstave Kelti z Bratislavy.
     Cieľom Dňa pre pedagógov bolo prepojiť formálne a neformálne vzdelávanie, ukázať učiteľom ako je možné vyučovať deti aj v iných priestoroch, ako je školská trieda.
   „Žiakov môžu učiť spoznávať dejiny alebo aj geografiu spojením vzdelávania s praktickým umením, kultúrou a ukážkami z dejín v prostredí múzea. Môžu pracovať s dobovými materiálmi, čo je veľmi osožné, pretože sa tým podporuje objavné a zážitkové učenie. Objekty v múzeu podporujú takisto medzipredmetové vyučovanie, kritické myslenie, uvažovanie a rozmýšľanie nad príčinami dejov v histórii“, povedal o projekte riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.
     Seminár, ktorý sa viaže k novej výstave Kelti v Bratislave, bol zložený z troch častí, z komentovanej prehliadky s odborníkom na obdobie Keltov na Slovensku, z uvedenia do života Katalógu výstavy a z predstavenia vzdelávacieho programu Bratislava v čase Asterixa a Obelixa, v ktorom lektori Historického múzea zaujímavým spôsobom ukázali, ako je možné učiť zaujímavo.
     Seminár, ktorého sa zúčastnili dve desiatky učiteľov z bratislavských škôl, má byť  zároveň motivačnou pozvánkou pre školy, aby sa učitelia spolu so žiakmi prichádzali učiť do múzea.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku