ŠPÚ spolu s ďalšími partnermi pripravuje úvodnú konferenciu k 100. výročiu založenia 1. ČSR

16.08.2018
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal v ŠPÚ zástupcov Pedagogického odboru Matice slovenskej. Na pracovnom rokovaní s Martinom Bódisom a Libušou Kľučkovou riešili otázku prípravy a realizácie nadchádzajúcej odbornej konferencie k 100. výročiu založenia prvej Československej republiky, ktorá sa uskutoční 25. októbra 2018 v Košariskách.
     „Po stretnutí s riaditeľkou ZUŠ Eugena Suchoňa, ktorá je zároveň predsedníčkou Asociácie základných umeleckých škôl, sme rokovali aj so zástupcami Pedagogického odboru Matice slovenskej, ktorá s nami spolupracuje pri príprave a realizácii cyklu konferencií k 100. výročiu založenia prvej Československej republiky. Dohodli sme sa na konkrétnych úlohách súvisiacich s pilotnou konferenciou, ktorá sa bude konať 25. októbra v obci Košariská. Vedecko-odborným ťažiskom programu konferencie budú referáty odborníkov na danú problematiku z Historického ústavu SAV, ŠPÚ a MS,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.
     Odbornú časť konferencie doplní umelecký program a výstava žiakov ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislave a dramatické pásmo spojené s prehliadkou Múzea M. R. Štefánika v Košariskách.
     Vedecko-kultúrne podujatie na počesť vzniku 1. ČSR pripravuje ŠPÚ v spolupráci s obcou Košariská, NR SR, MŠVVaŠ SR, Maticou slovenskou a ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislave. Záštitu nad konferenciou pri príležitosti 100. výročia vzniku prvého spoločného štátu Slovákov a Čechov prijal predseda Národnej rady SR Andrej Danko.
     V budúcom roku bude cyklus odborných konferencií k 100. výročiu vzniku prvého spoločného štátu Slovákov a Čechov pokračovať. ŠPÚ a Matica slovenská v spolupráci s pedagogickými fakultami vysokých škôl zorganizujú odborné vedecké konferencie v Nitre, Banskej Bystrici, Žiline a Prešove.
     
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku