ŠPÚ sa dohodol so ZŠ Matky Alexie na vyhlásení 2. ročníka súťaže o Márii Terézii

09.12.2016
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. sa dohodol s riaditeľkou Základnej školy Matky Alexie v Bratislave Mgr. Adrianou Šiškovou na spolupráci pri príprave a organizovaní 2. ročníka súťaže pre základné školy Kľúče od kráľovstva Márie Terézie.
     „Zmysluplnosť tejto súťaže ako „prechádzky históriou“ pre žiakov a učiteľov je daná tým, že vychádza z curricula základných škôl. Pomáha deťom upevňovať vedomosti o téme, ktoré získavajú na vyučovaní vlastivedy v treťom a štvrtom ročníku a na dejepise v siedmom ročníku základných škôl. Samotným podnetom pre vyhlásenie súťaže, inšpirovanej dejinami Bratislavy, je skutočnosť, že v budúcom roku uplynie 300 rokov od narodenia panovníčky Márie Terézie, ktorej život a práca pre školstvo, vzdelanie, jej reformy, uzákonenie povinnej školskej dochádzky, inovácia predmetov na vysokých školách, vznik nových typov škôl, napríklad aj na prípravu učiteľov, súviseli úzko aj s históriou Bratislavy a Slovákov,“ zdôvodnil riaditeľ  ŠPÚ doc. Ľ. Hajduk.
     Súťaž Kľúče od kráľovstva Márie Terézie sa uskutoční v troch kategóriách. Do prvej sa môžu prihlásiť žiaci prvého až štvrtého ročníka, do druhej žiaci piateho až deviateho ročníka a do tretej kategórie sa budú môcť zapojiť učitelia základných škôl.  Žiaci ukážu svoje vedomosti prostredníctvom výtvarných prác, literárnych diel (próza, poézia) a dramatického umenia, pedagógovia vlastivedy, dejepisu, slovenského jazyka a výtvarnej výchovy, spraccujú tému Márie Terézie ako metodický materiál.
     Nad súťažou, ktorej vyhlasovanie výsledkov by sa malo konať 13. mája 2017, v deň 300. výročia narodenia Márie Terézie, prevzal záštitu starosta Mestskej časti Bratislava Staré Mesto Mgr. Radoslav Števčík.
„Základná škola Matky Alexie a Staré Mesto boli v minulosti veľmi úzko prepojené s panovníčkou Máriou Teréziou. V Dóme sv. Martina bola korunovaná, základný kameň objektu našej školy, kostola a kláštora bol položený v deň jej narodenia. So školou  bola v pravidelnom písomnom kontakte, v Archíve Mesta Bratislavy je uložených sedemnásť listov. Našu školu dokonca až štyrikrát osobne navštívila a usmerňovala v nej aj výchovu dievčat, medzi ktorými bolo 55 šľachtičien z dvora Márie Terézie“, doplnila riaditeľka Základnej školy Matky Alexie Adriana Šišková.
Výtvarné práce žiakov v prvom ročníku súťaže Kľúče od kráľovstva Márie Terézie, ktoré sa konalo v tomto roku, vyhodnocovala odborná porota na čele s akademickým maliarom Miroslavom Cipárom, odbornú komisiu na posudzovanie literárnych prác viedol spisovateľ Daniel Hevier.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku