ŠPÚ pomôže odborne posilniť regionálnu výchovu v základných školách

20.01.2017
     V Štátnom pedagogickom ústave s predsedom Folklórnej únie na Slovensku Štefanom Zímom prebehlo rokovanie v rámci posilnenia regionálnej výchovy v základných školách.
    
Rokovanie sa týkalo prípravy námetových listov zo strany Folklórnej únie na Slovensku spolu s odborníkmi na tradičnú kultúru a slovenskú históriu. Námetové listy ako konkrétny návod na tému tradícií a tradičnej slovenskej kultúry na webe ŠPÚ budú pomôckou pre učiteľov v rámci prierezovej témy regionálna výchova.
     „Prostredníctvom zážitkového učenia, poznania slovenského folklóru, jeho histórie i tradičnej kultúry vieme ovplyvniť výchovnú zložku vzdelávania. Interaktívnou, prirodzenou a hravou formou dokážeme lepšie ako memorovaním usmerniť hodnotovú orientáciu a tvorivosť našich žiakov, spontánne v nich budovať pocit národnej hrdosti a vlastenectva, využiť toto poznanie na výchovu detí k slušnosti, ľudskosti, úcte, korektnosti a tolerantnosti“, uviedol riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku