ŠPÚ je garantom experimentálneho overovania vyučovacej metódy Jolly Phonics

10.05.2017
     Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) sa stal garantom experimentálneho overovania výučby anglického jazyka Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics. Stalo sa tak na základe dohody riaditeľa ŠPÚ Ľudovíta Hajduka a výkonnej riaditeľky Education Initiative, organizácie pre vzdelávanie učiteľov a distribúciu výukového materiálu Jolly Phonics na Slovensku, Viery Machálkovej.
     Hlavným zámerom experimentálneho overovania je kontinuálne posilniť vyučovanie anglického jazyka na primárnom stupni, teda v prvom až štvrtom ročníku základných škôl.
     „Evidencia tejto metodiky je dôležitá pre učiteľov aj pre ŠPÚ. Nastavili sme kritériá, podľa ktorých ŠPÚ vybral zo 61 prihlásených škôl 48 zo všetkých krajov Slovenska. Cieľom tohto procesu je zistiť úroveň kvality výučby metodikou Jolly Phonics v záujme zvyšovania kvality vyučovania cudzích jazykov v základných školách,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk a zdôraznil, že ŠPÚ podporí všetky zmysluplné inovatívne formy vyučovania v záujme toho, aby žiaci napredovali vo vzdelávaní.  
     Metóda, ktorá je postavená na zručnostiach detí aj učiteľa, rešpektuje individuálny prístup k žiakom. Podľa odborníkov je vhodná aj pre žiakov s poruchami učenia. Tento systém vzdelávania sa v cudzom jazyku sa osvedčil aj v inkluzívnom školskom prostredí v krajoch, kde je veľa detí rómskej národnosti.
     V súčasnosti metódou Jolly Phonics učí anglický jazyk 250 vyškolených učiteľov v 163 základných školách na Slovensku, pričom projekt ráta aj so školeniami ďalších učiteľov prostredníctvom workshopov.
      Projekt experimentálneho overovania vyučovania anglického jazyka metódou Jolly Phonics musí ešte schváliť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR). Realizátori projektu rátajú s tým, že s experimentálnym overovaním začnú v školách v septembri tohto roka. Priebežné výsledky budú prezentované na MŠVVaŠ SR po každom roku experimentálneho overovania. Prvá prezentácia výsledkov je naplánovaná na koniec júna 2018. 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku