ŠPÚ bude spolupracovať na realizácii projektu ozdravenia populácie v základných školách

09.03.2017
     Štátny pedagogický ústav bude spolupracovať na realizácii projektu, ktorý má ozdraviť populáciu v základných školách. Dohodli sa na tom riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk a predseda OZ Slovenský orol, ktorý je projektovým manažérom zámeru ozdravenia populácie prostredníctvom telesnej výchovy v školách. Projekt, ktorý podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, má prispieť ku skvalitneniu telesnej výchovy v základných školách, v mimoškolských aktivitách a centrách voľného času.
     Cieľom tohto procesu je podpora duševného a telesného zdravia populácie, duševnej rovnováhy, prevencia proti civilizačným chorobám ochrana pred stresom. „Koncom marca spoločne zrealizujeme úvodné kolokvium pre sformulovanie úloh projektu za rezort školstva a súčasne odovzdáme menovacie dekréty členom Pracovnej komisie pre tento projekt. Ich prvou úlohou bude navrhnúť zoznam minimálneho štandardného vybavenia telocviční základných škôl, ako aj základného technického vybavenia pre telocvik v rámci mimoškolských aktivít vrátane centier voľného času“, uviedol Ľudovít Hajduk. ŠPÚ zároveň zaradí do svojho Edičného plánu metodickú príručku Projekt ozdravenia populácie.
     Na príprave zámeru budovania výskumno-vývojového a realizačného prostredia podporeného propagačnými aktivitami v oblasti telovýchovy formou vedecko-technických služieb v podmienkach SR v záujme ozdravenia populácie budú participovať štyri rezorty – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo obrany SR a Ministerstvo vnútra SR.
     Súčasťou projektu, ktorého realizácia má byť ukončená koncom tohto roka, je aj pilotné overenie zámeru na 15 až 20 základných školách na Slovensku. Podrobnosti budú zverejnené na webovom portáli projektu.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku