ŠPÚ a OZ Baštrng chcú formou súťaže podporiť rozvoj kreativity študentov stredných škôl

24.03.2017
     Štátny pedagogický ústav v spolupráci s OZ Baštrng pripravia podmienky súťaže pre študentov gymnázií a stredných odborných škôl, zameranej na získavanie nových poznatkov a podporu rozvoja kreatívneho myslenia a zručností. Na pracovnom stretnutí v ŠPÚ sa na tom dohodli zástupcovia ŠPÚ, OZ Baštrng a Divadla LA KOMIKA.
     „Naším cieľom je podnietiť žiakov stredných odborných škôl a gymnázií k hlbšiemu záujmu a poznávaniu  literatúry ako aj prírodovedných predmetov prostredníctvom kreatívneho spracovania konkrétnych tém umeleckou formou. Sami sa budú môcť rozhodnúť, či uprednostnia hudobné, dramatické, výtvarné, animované, alebo iné umelecké stvárnenie témy z fyziky, chémie, biológie, matematiky a literatúry, ktoré pošlú do súťaže ako videozáznam“, uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.
     Videá budú zverejnené na youtube a zvíťazí ten súťažiaci, ktorého video si pozrie najviac ľudí. Osobitnú kategóriu súťaže by mali predstavovať umelecké odbory a médiá.  Súčasťou súťažného vzdelávacieho a poznávacieho projektu pre žiakov gymnázií a stredných odborných škôl, ktorý by sa mal začať realizovať od septembra 2017 budú kvízy na faceboku.
     Víťazi súťaží budú odmenení zaujímavými vecnými cenami, výletmi apod. Zadania tém a otázok do súťaží budú zverejnené na webovej stránke ŠPÚ, MŠVVŠ SR, na faceboku a webe OZ Baštrng a v niektorých médiách.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku