Správa OECD: Slovensko by malo pomôcť učiteľom v materských školách zlepšovať svoje profesijné zručnosti

29.03.2012

     Motivácia učiteľov v materských školách k zvyšovaniu svojej kvalifikácie počas celej kariéry a zatraktívnenie tohto povolania pre mladých ľudí, najmä mužov. To sú odporúčania pre Slovenskú republiku, ktoré vyplývajú z aktuálnej správy Siete OECD o vzdelávaní v ranom detstve a starostlivosti. Slovensko požiadalo OECD pri vypracovaní tejto správy zamerať sa na oblasť zvyšovania kvalifikácií a zlepšovania odbornej prípravy a pracovných podmienok (v porovnaní so Švédskom a Fínskom).
     Správa OECD Otázka kvality v predškolskom vzdelávaní a starostlivosti: Slovenská republika (Quality Matters in Early Childhood Education and Care: Slovak Republic) konštatuje, že naša krajina by mala rozvíjať predškolskú výchovu a vzdelávanie s využitím svojich silných stránok. Tými sú konkurencieschopné platy (učitelia s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa zarábajú rovnako ako učitelia na 1. stupni ZŠ) a kontinuálne vzdelávanie, ktoré dáva učiteľom možnosť rozvíjať svoje profesijné zručnosti.
   Správa odporúča vynaložiť viac úsilia do zatraktívnenia tohto povolania pre mužov. Kým v krajinách OECD majú ženy medzi učiteľmi na predškolskej úrovni zastúpenie na úrovni 95 %, na Slovensku je to až  99,9 %.
    Dôležitým je podľa správy aj motivovanie učiteľov, aby pokračovali vo svojom profesijnom rozvoji. Podpora pokrývania nákladov na kontinuálne vzdelávanie, finančná podpora na kompenzovanie straty časti platu z tohto dôvodu, priznávanie voľna na účasť na vzdelávaniach, či zvyšovanie platu patria k podnetom využívaných v mnohých krajinách a mohla by ich zvážiť aj SR.
    V materiáli sa taktiež poukazuje na potrebu prehodnotiť kvalifikačné požiadavky na učiteľov v predprimárnom vzdelávaní. Zvýšenie kvalifikácie týchto zamestnancov by bolo podľa správy prínosné.
Viac informácií

Bratislava 29. marec 2012

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku