Správa o činnosti Komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2016

28.06.2017
     V utorok 27. júna 2017 prijal štátny tajomník Peter Krajňák na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím, pani Zuzanu Stavrovskú, ktorá predstavila Správu o činnosti jej úradu za rok 2016.
     Predmetom stretnutia boli podnety v oblasti vzdelávania, ktoré úrad komisárky riešil počas daného roka. Týkali sa predovšetkým zabezpečenia vhodných podmienok pre realizáciu inkluzívneho vzdelávania, a to najmä dostupnosti asistentov učiteľa a ďalšieho vzdelávania pedagógov v téme inklúzie. Výsledkom diskusie je dohoda o aktívnej spolupráci medzi oboma úradmi a pomenovanie konkrétnych krokov, ktoré v budúcnosti prispejú k lepšiemu napĺňaniu potrieb detí a žiakov so zdravotným postihnutím.
     Správu o činnosti komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2016 si môžete pozrieť tu.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku