Športujúcich žiakov v súťaži Kalokagatia prišiel podporiť aj minister školstva

14.06.2013
     Na 3. ročník športovej súťaže Kalokagatia v Smolinskom zavítal v piatok 14. júna 2013 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič. Po krátkom príhovore a prehliadke priestorov základnej školy s materskou školou navštívil športoviská a športujúcich žiakov.
     V popoludňajších hodinách sa zúčastnil na oslavách 50. výročia otvorenia novej školy v Maduniciach, kde mu bol odovzdaný pamätný list starostkou obce.   
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku