Sporná otázka z Testovania 9 sa do výsledku započítavať nebude

28.04.2015
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler rozhodol, že sporná otázka o synonymách z tohtoročného testovania deviatakov sa zo spracovania testu vyradí.
     Otázka, pri ktorej mal žiak určiť, ktorá z ponúkaných možností v teste zo slovenčiny nie je synonymom slova šanca, vyvolala u žiakov, ich rodičov aj učiteľov protesty. „Úprimne povedané, aj ja som mal po tom, ako som sa na otázku pozrel, nejednoznačný pocit,“ povedal minister Draxler.
     Učitelia poukazovali na to, že podľa niektorých synonymických slovníkov otázka nemá správnu odpoveď. Minister požiadal o vyjadrenie aj Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV. „Podľa nášho názoru, pokiaľ nejde o otázku v rovine spisovnosť – nespisovnosť, nie je vhodné zadávať žiakom v testoch nejednoznačné úlohy, pri ktorých sa ako nesprávne uvádza riešenie, ktoré je podľa starších príručiek správne,“ povedala za jazykovú poradňu JÚĽŠ SAV Silvia Duchková.
     Sporná otázka sa teda do výsledkov testu nezapočíta. Namiesto 25 sa bude hodnotiť len výsledok z 24 otázok testu zo slovenčiny. Z tohto počtu sa potom vypočíta aj hranica 90-percentnej úspešnosti, ktorú potrebujú žiaci na to, aby mohli ísť na gymnáziá bez prijímacích pohovorov.
     Minister dodal, že hoci kontroverzie ohľadom otázok v testoch sa objavujú aj v iných krajinách – poukázal na nedávne diskusie ohľadom externej časti maturít v Rakúsku – zvyšovanie kvality práce Národného ústavu certifikovaných meraní vo vzdelávaní (NÚCEM) je preňho prioritou.
     „V období, keď pripravujeme nový systém prijímacích pohovorov založený na dominantnej úlohe štandardizovaných testov, musí ísť kvalita práce ústavu rýchlo hore,“povedal Juraj Draxler. Ako dodal, NÚCEM zvládol úlohy súvisiace s projektmi ako elektronické testovanie. „Nábeh na širšie a obsahovo podrobnejšie testovanie žiakov si však bude vyžadovať razantnejšiu manažérsku prácu,“ doplnil.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku