Spolupráca s Rumunskom v oblasti vzdelávania bude pokračovať

22.07.2013
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič a jeho rumunský rezortný kolega Remus Pricopie dnes podpísali Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom národného školstva Rumunska v oblasti vzdelávania na roky 2013 – 2016.
     Na základe dokumentu bude pokračovať každoročná recipročná výmena študentov na časť vysokoškolského štúdia, ako aj odborné stážové a študijné pobyty doktorandov a vedecko-pedagogických pracovníkov. Vzájomná spolupráca bude zameraná aj na výmenu študentov a učiteľov na letné kurzy jazyka, literatúry a kultúry organizované vysokými školami . Na univerzitách oboch štátov budú naďalej pôsobiť lektori, a to jednak rumunského jazyka a literatúry, ako aj slovenského jazyka a literatúry.
     Okrem toho bude Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky venovať zvýšenú pozornosť príslušníkom slovenskej národnosti v Rumunsku, a to v podobe štipendií na vysokoškolské štúdium v Slovenskej republike či vzdelávania učiteľov materských, základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Na základe dohody sa bude uskutočňovať aj pobyt žiakov a pedagógov základných škôl slovenskej národnosti v škole prírody, ako aj stredoškolákov na kurze slovenského jazyka a slovenských reálií v Slovenskej republike. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič na margo podpísaného programu spolupráce uviedol: „Je to dôležitý dokument, ktorý upravuje rámec vzájomnej spolupráce, z ktorej budú profitovať študenti, učitelia aj ich materské univerzity.“
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku