Spolok slovenských spisovateľov si pripomenul 90. výročie svojho založenia

16.12.2013
     Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča sa v piatok 13. decembra uskutočnil Budmerický deň Spolku slovenských spisovateľov. Podujatie sa konalo pri príležitosti 90. výročia ustanovenia spolku.
     Minister Dušan Čaplovič vo svojom príhovore vyzdvihol význam Spolku slovenských spisovateľov v našich dejinách a vyjadril záujem rezortu školstva zintenzívniť spoluprácu s ním.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku