Spoločným úsilím vyplávame z prístavu správnym smerom

14.04.2016
     Schválenie programového vyhlásenia vlády bolo hlavnou témou ministra školstva počas aktuálnych 24 hodín. Médiá zaujímali nielen hlavné tézy dokumentu a ich reálne napĺňanie, ale aj pretrvávajúca hrozba štrajku.
     „Akceptujeme právo odborov a ostatných zástupcov školstva na vyjadrenie ich názoru. Ministerstvo školstva sa v súčasnosti naplno sústredí na plnenie konkrétnych úloh vyplývajúcich z programového vyhlásenia vlády a pozýva k spolupráci všetkých, ktorí sú ochotní pomôcť pri realizácii potrebných zmien v slovenskom školstve“, povedal hneď na úvod minister.
     Na rozdiel od skeptických vyjadrení oponentov sa neobáva, že ostane len pri sľuboch, lebo k diskusii boli prizvané všetky relevantné subjekty. „Spoločný dokument vznikol počas ôsmich okrúhlych stolov, na ktorých rokovalo takmer tridsať rôznych združení, iniciatív a školských odborov“, povedal k schváleným tézam minister.
     „Už teraz, po schválení programového vyhlásenia zo strany vlády vieme začať realizovať prvé reformné kroky. Do konca tohto roka vieme splniť napríklad oblasť kontinuálneho vzdelávania, alebo začať pracovať na rozšírení siete materských škôl“, avizoval prvé kroky Peter Plavčan.
N2     Súbežne však podľa jeho slov budú prebiehať tie ďalšie. K tým minister zaradil rozpracovanie Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, v ktorom budú na obdobie desiatich rokov rozpracované úlohy, ktoré je možné plniť dlhodobejšie.
     I keď sa z mnohých strán ozýva kritika, je potrebné zdôrazniť, že prvýkrát sa v programovom vyhlásení vlády objavili dve konkrétne čísla, a to zvyšovanie platov učiteľov a objem verejných výdavkov, ktoré do školstva natečú do roku 2020.
     „Pri platoch učiteľov je potrebné zdôrazniť, že sa uvádza priemerná výška a táto formulácia nám vytvára možnosť  s odbormi rokovať o tom, akým spôsobom by sa mohli ďalej vyvíjať platy učiteľov v nasledujúcom období“, zdôrazňuje minister a vyzýva k dialógu. Hneď však dodáva „Nemôžeme očakávať, že keď loď kotvila v prístave 25 rokov, dokážeme hneď doraziť do cieľa. Spoločným úsilím však vieme vyplávať z prístavu správnym smerom“.
    Rovnako ubezpečuje, že učitelia si zvýšenie platov zaslúžia a rovnako by mali byť zvýhodnení začínajúci učitelia.
     Suma 2 miliardy eur, ktorá pôjde do školstva najbližšie štyri roky, je podmienená reformou školstva. „Konkrétnejšie opatrenia podporené aj zo strany odborov, iniciatív a združení budú založené na analýze, aby sa nezopakovala situácia, že zrušíme školy a následne bude škôl nedostatok, povedal Peter Plavčan. Oprieť sa chce o rezortný informačný systém, ktorý sa podarilo naštartovať, pričom najväčšiu racionalizáciu predpokladá najmä na stredných školách.
     Veľkou výzvou je popasovanie sa s menšinovým školstvom, ktoré by malo byť podoprené priamo z novovznikajúceho odboru na ministerstve školstva. Ten by mal pripraviť konkrétnu koncepciu a výhľady do budúcnosti.
     Programové vyhlásenie vlády sa dotýka aj integrácie detí zo sociálne slabšieho prostredia. „Tu je našou snahou pristúpiť aj k zaškolenosti trojročných detí a podporiť tým deti s nízkymi predpokladmi na úspešné zvládnutie povinnej školskej dochádzky a deti v ohrozených a vylúčených komunitách tak, aby boli pripravené na základnú školu, doplnil minister.
     „No nie je to len regionálne školstvo. Kvalita je základným leitmotívom aj pre oblasť vysokých škôl a vedy. To znamená, že podobne ako v regionálnom školstve, tak aj vo vysokom školstve, a taktiež vo vede, by mala byť kvalita základom pre systémové zmeny, čo sa týka obsahu vzdelávania a prístupu k deťom, vyzdvihol ďalšie potrebné oblasti Peter Plavčan.
     "Bol by som veľmi nerád, keby z 10-stranového veľmi dôležitého dokumentu o reforme školstva sa diskutovalo len o jednej dvoch vetách týkajúcich sa platových taríf. Bez pochýb je to veľmi dôležitá téma, ktorej treba venovať náležitú pozornosť, ale skúsme spojiť sily a naozaj uskutočniť tu najväčšiu reformu školstva za posledných 25 rokov. Cítim, že je k tomu vôľa v školskej i akademickej obci, na strane ministerstva školstva a konečne máme na to aj finančný balík. Sumu 2 miliardy eur musíme využiť naplno," vyzval minister Plavčan.

Foto: RTVS, MŠVVaŠ SR
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku