Spoločný podnik ECSEL JU pomáha udržať mladých odborníkov na Slovensku

08.11.2016
     Minister Peter Plavčan prijal dňa 8. 11. 2016 výkonného riaditeľa Spoločného podniku ECSEL JU (Electronic Components and Systems for European Leadership, Joint Undertaking) so sídlom v Bruseli, pána Berta De Colvenaera.
     Spoločný podnik ECSEL JU je špičkovou európskou iniciatívou zameranou na podporu výskumných projektov v oblasti  nanoelektroniky a počítačových systémov. Je súčasťou rámcového programu pre výskum a inovácie Horizont 2020. Ide o partnerstvo Európskej komisie (EK), súkromného sektora a členských krajín Európskej únie (EÚ).
     Spoločný podnik ECSEL JU vznikol v roku 2014 zlúčením spoločných podnikov ENIAC JU a ARTEMIS JU. SR bola členom spoločného podniku ENIAC od roku 2009. Po vzniku spoločného podniku ECSEL JU potvrdilo MŠVVaŠ SR svoje členstvo v ňom.
     Na rokovaní výkonný riaditeľ predstavil priority spoločného podniku na ďalšie obdobie, poďakoval SR za podporu projektov na národnej úrovni.
     Minister zdôraznil, že prispieva k tvorbe nových produktov a pomáha udržať mladých výskumníkov v krajine, čo je jednou z hlavných priorít slovenského predsedníctva v rade EÚ.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku