Spoločné slovensko-japonské konzultácie o spolupráci v oblasti vedy a techniky

17.02.2012

     V piatok 17. februára 2012 sa uskutočnilo oficiálne prijatie japonskej delegácie za účasti vedúceho služobného úradu MŠVVaŠ SR Miroslava Siváčka v budove Centra vedecko-technických informácií (CVTI) SR v Bratislave.  Stretnutie nadväzovalo na už existujúcu bilaterálnu vedecko-technickú spoluprácu a jeho cieľom bola výmena informácií  o stave politík v tejto oblasti v oboch krajinách. Japonská delegácia prejavila záujem rokovať o dvoch konkrétnych oblastiach  -  progresívnych materiáloch a informačných a komunikačných technológiách.
     Rokovania sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva školstva, kultúry, športu, vedy a techniky Japonska, predstavitelia Úradu európskych záležitostí a iných inštitúcií, ktorých viedol veľvyslanec Japonska pre vedeckú a technickú spoluprácu Kazuo Watanabe. Na stretnutí sa zúčasnil tiež japonský veľvyslanec v SR Akira Takamatsu. Slovenskú stranu zastupovali taktiež predstavitelia Slovenskej akadémie vied (SAV), Žilinskej univerzity v Žiline a Technickej univerzity v Košiciach.
     Po ukončení spoločných konzultácií delegácia navštívila jedno z našich popredných laboratórií Slovenskej akadémie vied na pôde Elektrotechnického ústavu SAV, kde im  boli predstavené najvýznamnejšie výsledky výskumu SR za posledné roky v oblasti supravodičov.
Fotogaléria

Bratislava 17. február 2012

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku