Spisovateľ Ľubomír Feldek získal najvyššie rezortné ocenenie

03.10.2013
      Z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča si dnes prevzal  Veľkú medailu sv. Gorazda spisovateľ prekladateľ a textár Ľubomír Feldek.
      Toto najvyššie rezortné ocenenie získal za celoživotné zásluhy v oblasti rozvoja detskej a prekladovej literatúry, ako aj za prínos v oblasti výchovy detí a mládeže. Stretnutie sa uskutočnilo na  pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku