Špičkoví slovenskí vedci sa zúčastnili misie na výstave EXPO 2017 v Astane

26.06.2017
     V dňoch 19. – 23. júna 2017 sa v koordinácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uskutočnila spoločná výskumná a podnikateľská misia na svetovú výstavu EXPO 2017 v Astane.
     Sekcia vedy a techniky MŠVVaŠ SR zabezpečovala účasť jedenástich špičkových vedeckých pracovníkov z piatich univerzít, resp. výskumných inštitúcií, ktorí v rámci bilaterálneho kazašsko-slovenského fóra prezentovali excelentné výstupy svojej práce. Zázemie slovenského pavilónu vytvorilo vynikajúce prostredie a prilákalo veľké množstvo odborníkov z Kazachstanu, ktorí sa v rámci uskutočnených prezentácií oboznámili s jednotlivými slovenskými subjektmi. Táto skutočnosť sa odzrkadlila v mimoriadne vysokom záujme o bilaterálne rokovania o možnej budúcej spolupráci s jednotlivými slovenskými zástupcami.
     Hlavnými prínosmi uskutočnenej misie sú nadviazané kontakty s veľmi presným a cieleným zameraním do oblastí, v ktorej pôsobia zúčastnené slovenské inštitúcie, čo zakladá potenciál pre ďalšiu spoluprácu tak v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania, ako aj v oblasti priamej spolupráce a implementácie slovenských poznatkov v Kazachstane.
Z pohľadu MŠVVaŠ SR je možné očakávať úspešné naplnenie zámeru a cieľov misie. Osobné kontakty s partnermi v zahraničí sú na vysokej kvalitatívnej úrovni a sú dôležité najmä v úvodných fázach nadväzovania spolupráce.
     Uskutočnená výskumná a podnikateľská misia vytvorila mimoriadne plodnú atmosféru pre rokovania s vedeckými pracovníkmi a vedúcimi predstaviteľmi kazašských výskumných inštitúcií a otvorila novú etapu vo vzťahoch a výskumnej spolupráci s touto významnou deviatou najväčšou krajinou sveta.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku