Slovenský štát v súčasnom umení

16.11.2016
     Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci s Kunsthalle Bratislava (KHB) pripravili pre učiteľov metodické stretnutie k výstave, ktorá sa zaoberá novodobou históriou Slovenska. Spoločne hľadali odpovede,ako môže súčasné umenie prispieť k lepšiemu chápaniu histórie, ako sa s ňou vysporiadať a poučiť sa z chýb našich predkov.
     Výstava reaguje na aktuálne a  citlivé témy  obdobia novodobých dejín Slovenska. Súčasné umenie sa nevyhýba zložitým sociálnym a politickým témam, ale práve naopak, opätovne ich reflektuje. Kurátorky výstavy pripravili výber z diel autorov celého spektra súčasnej výtvarnej scény. Práce viac než 20-tich umelcov už boli vystavené alebo publikované a sú súčasťou aktuálneho umeleckého diskurzu. 
     Pre učiteľov bola 14. novembra pripravená komentovaná prehliadka výstavy, ktorou ich sprevádzala galerijná pedagogička Daniela Čarná. Učitelia mali priestor na otázky a mohli sa s ostatnými podeliť o svoje skúsenosti. Tiež sa vžili do role žiakov a vyskúšali si jednoduché aktivity. Napríklad HRA NA TELEFÓN, kde si pošepkali  jednoduchý odkaz „Sľúbili sme si lásku“. Je to tiež názov jednej z najpopulárnejších slovenských pesničiek novembra 1989, skladba martinského rodáka Ivana Hoffmana. Touto hrou sa dá poukázať na „šuškanú propagandu“, na základe ktorej počas totalitného režimu vznikali dezinformácie. Učitelia môžu spolu so svojimi žiakmi navštíviť galériu a spoločne uvažovať o individuálnej a historickej pamäti. Tento metodický seminár bol učiteľmi hodnotený veľmi pozitívne.
Podľa učiteľa Andreja Žitňana z Evanjelického lýcea v Bratislave výstava prináša aktuálnu a zároveň kontroverznú tému vnímania obdobia Slovenského štátu súčasnými umelcami: „Ako učiteľ dejepisu a dejín umenia zároveň, po vzhliadnutí výstavy plánujem priviesť aj svojich študentov a využiť ich skúsenosť potom na oboch predmetoch,“ dodal A. Žitňan.
Výstava predstavuje umelecký pohľad na udalosti holokaustu, pamätníky histórie a zločiny počas vojnového Slovenského štátu. Tieto témy a celkovo súčasné umenie nie je jednoduché sprostredkovať žiakom.
Výstava reflektuje aktuálne témy v spoločnosti, i v kontexte politickej situácie na Slovensku. Je dôležité, aby v dnešnej dobe, kedy sa na internete žiaci dostanú aj k rôznym konšpiračným teóriám, mali možnosť dozvedieť sa fakty aj inou, zaujímavou formou,“ povedala Elena Sedláková zo Základnej umeleckej školy Sekule.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku