Slovensko sa bude hýbať

26.08.2015
     Prvý Európsky týždeň športu sa bude konať od 7. do 13. septembra 2015. Ide o podujatie, ktoré je novou iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a pohybovej aktivity v celej Európe. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podporuje túto iniciatívu a po dohode so Slovenským olympijským výborom, ktorý sa stal národným koordinátorom Európskeho týždňa športu na Slovensku, vyzýva k pohybu všetkých Slovákov, bez ohľadu na vek, zázemie či športovú úroveň. Počas prvého ročníka budú mať možnosť podieľať sa na aktivitách a podujatiach organizovaných na národnej, regionálnej či miestnej úrovni, a to až do konca septembra. V prípade Európskeho týždňa športu nejde o jednorazové podujatie, počínajúc rokom 2015 sa bude konať každoročne v septembri.
      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenský olympijský výbor vás vyzýva, aby ste sa aj vy aktívne zapojili do tejto iniciatívy a zaregistrovali svoje podujatia, organizované v termíne od 7. do 30. septembra 2015, na stránke Európskej komisie, venovanej Európskemu týždňu športu http://ec.europa.eu/sport/week/take-part/register-event_en.htm. Po úspešnej registrácii sa vaše podujatie zobrazí na interaktívnej mape, kde sa môžu záujemcovia o účasť na vašom podujatí dozvedieť všetky potrebné informácie. Ako podujatie registrované v rámci Európskeho týždňa športu máte právo na používanie grafických vizuálov podujatia http://ec.europa.eu/sport/week/tools-materials_en.htm .
      Slovenský olympijský výbor bude v rámci Európskeho týždňa športu organizovať každoročnú aktivitu Dotkni sa hviezd spojenú s podujatím Olympijská kvapka krvi. Taktiež v rámci tejto iniciatívy bude organizovaná výstava 30 x o športe. Viac o podujatiach SOV v rámci Európskeho týždňa športu nájdete na http://www.milujemsport.olympic.sk/projekty/dotkni-sa-hviez-/o-projekte.
      V prípade akýchkoľvek otázok môžete kedykoľvek kontaktovať Slovenský olympijský výbor na office@olympic.sk .
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku