Slovensko a Indonézia majú záujem rozvíjať spoluprácu v oblasti vzdelávania a vedy

27.04.2018
     Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová prijala včera veľvyslankyňu Indonézie J. E.  Adiyatwidi Adiwoso.
      Veľvyslankyňa informovala o prioritách v oblasti vzdelávania, výskumu a športu. Obe strany potvrdili možnosti rozšírenia spolupráce medzi Slovenskou republikou a Indonézskou republikou.
      J. E.  Adiyatwidi Adiwoso informovala štátnu tajomníčku o svojich návštevách na pôde Poľnohospodárskej indonezia2univerzite v Nitre, ako aj Technickej univerzite vo Zvolene.
      Oľga Nachtmannová poukázala na možnosti Národného lesníckeho centra vo Zvolene. Zdôraznila tiež skutočnosť, že Poľnohospodárska univerzita v Nitre vždy vnášala najnovšie poznatky do oblasti pôdohospodárstva pre zabezpečenie potravinovej bezpečnosti.
     Štátna tajomníčka súčasne zdôraznila záujem o nadviazanie úzkej spolupráce oboch krajín aj prostredníctvom Slovenskej rektorskej konferencie. Zároveň indonézskej strane ponúkla nenaplnené kapacity štipendií v rámci Národného štipendijného programu pre uchádzačov z Indonézie o štúdium na Slovensku. Vítaná by bola výmena vysokoškolských pedagógov na oboch stranách.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku