Slovenskí žiaci získali na medzinárodných olympiádach 51 medailí

11.11.2013
     Slovenskí žiaci si v minulom školskom roku priniesli 6 zlatých, 25 strieborných a 20 bronzových medailí z 13 medzinárodných predmetových olympiád a ďalších súťaží. V silnej konkurencii rovesníkov z mnohých štátov uspeli v meraní vedomostí napríklad z matematiky, fyziky, informatiky, chémie či biológie.
     Najviac sa darilo našim žiakom na 25. Medzinárodnej olympiáde v informatike, ktorá sa konala v austrálskom Brisbane. Získali tam dve zlaté, jednu striebornú a jednu bronzovú medailu. Rovnako dve zlaté medaily doniesli slovenskí zástupcovia aj zo 7. Medzinárodnej olympiády mladých výskumníkov v gruzínskom Tbilisi.
     Spomedzi žiakov boli najúspešnejšími Eduard Batmendijn z Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša v Starej Ľubovni a Jakub Šafin z Gymnázia P. Horova v Michalovciach. Obaja získalo zhodne zlatú medailu na medzinárodnej olympiáde v informatike a bronzovú medailu na medzinárodnej matematickej olympiáde. Hneď tri strieborné medaily získal Lukáš Janošík z Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne. Slovensko takto úspešne reprezentoval na medzinárodnej biologickej olympiáde, medzinárodnej olympiáde environmentálnych projektov a na olympiáde EÚ v prírodných vedách.
     Z dievčat uspela najmä Nikola Illášová z Gymnázia J. Hronca v Bratislave, ktorá získala pre SR dve strieborné medaily z 26. Medzinárodného turnaja mladých fyzikov a 15. Rakúskeho turnaja mladých fyzikov.
     V školskom roku 2011/12 získali naši žiaci 2 zlaté, 19 strieborných a 30 bronzových medailí. Podrobný prehľad je uverejnený na stránke www.iuventa.sk.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku