Slovenskí vedci môžu žiadať o granty zo Švajčiarska

30.05.2013
     Celkovo 16 miliónov švajčiarskych frankov prerozdelí Švajčiarsky národný vedecký  fond v rámci programu na podporu vedeckej spolupráce medzi Švajčiarskom a krajinami východnej Európy SCOPES 2013 – 2016.
     Počas novej fázy programu sú naplánované v roku 2013 a 2014 2 hlavné výzvy na podávanie návrhov projektov. Prvá výzva novej fázy SCOPES už bola otvorená a zahŕňa nasledujúce finančné schémy: Spoločné výskumné projekty, Konferenčné granty, Prípravné granty a Valorizačné granty.
     Súčasná výzva na podávanie návrhov projektov Spoločné výskumné projekty trvá do 20. septembra 2013. Výzva je otvorená pre výskumných pracovníkov pracujúcich vo výskumných inštitúciách vo Švajčiarsku a v krajinách Východnej Európy. Hlavný žiadateľ musí byť zamestnaný vo švajčiarskej výskumnej inštitúcii, žiadosť musí byť podaná elektronicky švajčiarskym hlavným žiadateľom prostredníctvom webového portálu www.mysnf.ch  
     Žiadosti podané v rámci schém Konferenčné granty, Prípravné granty a Valorizačné granty budú hodnotiť administratívne jednotky Švajčiarskeho národného vedeckého fondu (SNSF). Žiadosti podané v rámci schémy Spoločné výskumné projekty budú hodnotené hodnotiacim panelom na základe externých hodnotení, konečné rozhodnutie o financovaní projektov je v kompetencii Výskumnej rady SNSF. 
     Ďalšie informácie o programe spolupráce a podmienkach aktuálnej výzvy sú zverejnené na webovej stránke Švajčiarskeho národného vedeckého fondu www.snf.ch 

     Švajčiarsky národný vedecký  fond implementuje program SCOPES v spolupráci so Švajčiarskou agentúrou pre rozvoj a spoluprácu od roku 1990. Tento program je súčasťou technickej a finančnej spolupráce s východnou Európou s cieľom podpory výskumných tímov a inštitúcií vo východnej Európe a v nových nezávislých štátoch bývalého Sovietskeho zväzu v procese transformácie a zahŕňa aj sektor vedy a vzdelávania.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku