Slovenskí vedci budú spolupracovať s kolegami z Vietnamu

04.12.2015
     Počas návštevy vietnamskej delegácie v Bratislave bolo na stretnutí štátnych tajomníkov podpísané Memorandum o porozumení o vedeckej a technickej spolupráci.
     Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vladimír Kováčik a štátny tajomník Ministerstva vedy a techniky Vietnamskej socialistickej republiky Tran VietThanh podpísali dňa 3. decembra 2015 v Bratislave Memorandum o porozumení o vedeckej a technickej spolupráci medzi obidvoma krajinami.
     Na základe tohto dokumentu budú strany podporovať vedeckú a technickú spoluprácu v programoch a projektoch spoločného záujmu, ktoré budú uskutočňované vedcami a špecialistami oboch krajín. Oba štáty posilnia existujúcu spoluprácu prostredníctvom podpory vedeckých a technických aktivít v oblastiach záujmu ako napr. materiálový výskum a nanotechnológie; jadrová energia; poľnohospodárstvo a potravinová bezpečnosť; udržateľný rozvoj; životné prostredie a klimatické zmeny; informačné a komunikačné technológie a biotechnológie a biomedicína.
     Spolupráca sa bude vzťahovať na výmenu delegácií, vedcov a špecialistov; usporiadanie seminárov, konferencií a stretnutí; školenia a kvalifikáciu vedcov, technikov a manažérov vedy a techniky; výmenu vedeckých a technických informácií; uskutočnenie spoločných výskumných projektov a iných foriem dohodnutej vedeckej a technickej spolupráce.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku