Slovenské gymnazistky zvíťazili v medzinárodnej fyzikálnej súťaži Particles4U

22.02.2018
     Jednoduchý a lacný lapač iónov priniesol dvom žiačkam Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene víťazstvo v prvom ročníku medzinárodnej súťaže Particles4U (Častice pre teba). Andrea Škvareninová a Radka Veselá pod vedením svojho učiteľa fyziky Mareka Balážoviča uspeli v konkurencii rovesníkov z 15 krajín.
      Súťaž organizovala kolaborácia International Particle Physics Outreach Group s podporou Európskej fyzikálnej spoločnosti. Cieľom súťažiacich, rozdelených do kategórií pod a nad 12 rokov,  bolo vytvoriť vzdelávací, zábavný a inšpirujúci nástroj, ktorý demonštruje prítomnosť elementárnych častíc v našom každodennom živote.
      Zariadenie zvané Paulova pasca na ióny gymnazistky skonštruovali s využitím ľahko dostupných pomôcok a súčasne aj demonštrovali uväznenie iónov v pasci pomocou zeleného laserového svetla. Lapače iónov sa využívajú v hmotnostných spektrometroch a napr. v CERNe pri štúdiu antihmoty. Za vynález lapača iónov získali v r. 1989 Nobelovu cenu za fyziku Wolfgang Paul a Hans G. Dehmelt.
     Úspech slovenských študentiek môže byť inšpiráciou pre mnohých mladých ľudí. Zároveň ich príklad poukazuje na dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú učitelia fyziky s veľkým záujmom a motiváciou pre svoj odbor. Marek Balážovič si nápady a nadšenie priniesol po absolvovaní Národného programu pre učiteľov fyziky SR v CERN a preniesol ich na svoje študentky.
     Slovenská republika je jedným z desiatich zakladajúcich členov IPPOG a jej aktivity sú od začiatku podporované zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR). Rovnako Národný program pre učiteľov fyziky SR v CERN má už niekoľkoročnú tradíciu a najväčší podiel na jeho finančnej podpore má sekcia vedy a techniky MŠVVaŠ SR. Bližšie informácie o súťaži sú zverejnené na webovej stránke http://ippog.org/particles4u/sk.

Foto: IPPOG
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku