Slovenská škola v maďarskom Sarvaši sa na benefičnom plese otvorila rodičom a verejnosti

23.05.2019
     Slovenská základná škola, materská škola a kolégium v maďarskom Sarvaši zorganizovala 18. mája 2019 už 20. benefičný ples. Zúčastnili sa na ňom pedagógovia, rodičia žiakov, obyvatelia mesta, predstavitelia slovenských spolkov v Maďarsku, mesta Sarvaš, ako aj ďalší hostia. V úvodnom kultúrnom programe sa popri rodičoch a pedagógoch predstavili s tanečným vystúpením aj školáci.
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR má so školou, ktorá bola založená v roku 1949, vynikajúcu dlhoročnú spoluprácu. Zároveň oceňuje jej početné aktivity zamerané na prospech zachovávania slovenského jazyka a slovenských tradícií v Maďarsku.
     V školskom roku 2018/2019 pôsobia v Sarvaši traja učitelia slovenského jazyka, ktoré na tamojšiu základnú školu vyslalo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Jeden pedagóg zabezpečuje vyučovanie slovenského jazyka a čítania na I. stupni a dvaja učitelia sa venujú výučbe slovenského jazyka, literatúry a konverzácie na II. stupni. Popritom vedú mnoho ďalších školských i mimoškolských aktivít. Vedenie školy podporuje účasť žiakov na rôznych súťažiach s využitím slovenského jazyka, a to tak v rámci slovenských škôl v Maďarsku, ako aj  medzinárodne, respektíve na území Slovenskej republiky. Vyučovanie slovenčiny vnímajú v sarvašskej škole, ktorú vedie riaditeľka Zuzana Nemčoková, „ako poslanie, ktoré vychádza z podstaty spoločenského prostredia mesta a jeho okolia, pričom zároveň zaisťuje generačné spojenie v historickom vývine“. V súčasnosti škola spadá pod zriaďovateľskú pôsobnosť Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.
     Okrem benefičného plesu sa na pôde školy pravidelne konajú pre žiakov, rodičov aj verejnosť divadelné predstavenia, týždeň slovenských aktivít, adventný program či slávnostná rozlúčka ôsmakov a celý rad ďalších podujatí či súťaží.
      Školu navštevuje viac ako 400 žiakov (má 21 tried a 54 pedagógov), materskú školu ďalších 101 (8 pedagógov). Vybavená je modernou výpočtovou a audiovizuálnou technikou, interaktívnymi tabuľami a notebookmi. Knižnica disponuje slovenskými učebnicami, detskou, umeleckou a odbornou literatúrou. V priestoroch školy sa nachádza keramická dielňa s tromi hrnčiarskymi kruhmi a vypaľovacou pecou. V tomto školskom roku zriadili tzv. únikovú izbu. „Žiaci sa v nej učia novými metódami riešiť netradičné úlohy a zadania z rôznych predmetov, pracovať v tíme a zároveň si precvičia už osvojené vedomosti a zručnosti. Sme radi, že tento moderný fenomén sme mohli využiť na spestrenie procesu vyučovania, no pre žiakov je aj motiváciou k poznávaniu a prináša im satisfakciu z úspechu,“ s uspokojením poznamenala riaditeľka školy.
     Súčasťou slovenskej školy v Sarvaši je aj kolégium, čiže internát. Ten sa vo veľkej miere využíval predovšetkým v minulosti. „V začiatkoch rozvoja školy, v 50. rokoch minulého storočia a v nasledujúcich desaťročiach, kolégium využívalo 90 % detí zo slovenských dedín a samôt zo širokého okolia Sarvaša, pretože mali veľmi obmedzené alebo žiadne možnosti na každodenné dochádzanie do školy. Dnes je to už s dochádzaním podstatne lepšie, no keďže deti často vozia do školy rodičia a ich pracovný čas je rôzny, školu otvárame už o pol siedmej ráno a rodičia si po svojich školákov môžu prísť až do šiestej večer,“ priblížila riaditeľka Z. Nemčoková ďalšiu ústretovosť zo strany školy, vďaka ktorej sa tiež teší veľkej obľube, a to nielen u žiakov zo slovenských rodín.
 
     Dejiny Sarvaša sa píšu od roku 1722, keď sa sem presídlilo zo Zvolenskej, Novohradskej, Hontianskej a Peštianskej stolice prvých 34 rodín. V roku 1780 tu slovenský evanjelický kňaz Samuel Tešedík založil prvú poľnohospodársku školu v Európe, praktický hospodársky inštitút, ktorého cieľom bolo hospodárske a kultúrne povznesenie roľníkov. V roku 1898 v sarvašskom Gymnáziu maturoval Milan Rastislav Štefánik.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku