Skončila sa Jesenná akadémia 2017: Demokratické školské prostredie pre všetkých

23.10.2017
     Pedagógovia z viacerých častí Slovenska sa aj tento rok zúčastnili na vzdelávacom podujatí Štátneho pedagodického ústavu (ŠPÚ) Jesenná akadémia 2017: Demokratické školské prostredie pre všetkých.
     Vzdelávacia aktivita, ktorú pravidelne organizuje ŠPÚ v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom, s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Rady Európy, je zameraná na podporu demokratickej školskej klímy v Slovenskej republike.
     „Zámerom tejto vzdelávacej aktivity je posilnenie profesijných kompetencií riadiacich pracovníkov škôl, učiteľov a ostatných pedagogických zamestnancov a podpora partnerstva a spolupráce škôl v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu,“ zdôraznil riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.
     Vzdelávacia aktivita ŠPÚ vychádza z obsahového a výkonového zamerania inovovaného štátneho vzdelávacieho programu v oblasti výchovy a vzdelávania k demokratickému občianstvu a ľudským právam. Podporuje rozvíjanie občianskych kompetencií učiteľov a žiakov, ktoré bezprostredne súvisia so zavádzaním rámca kompetencií pre demokratickú kultúru do praxe a sú interpretované v štyroch úrovniach ich osvojenia, konkrétne v hodnotách, postojoch, zručnostiach a vedomostiach spojených s kritickým myslením.
     Jesenná akadémia zároveň poskytuje príležitosť získať praktické nástroje a stratégie pri vytváraní demokratického prostredia pre všetkých žiakov s využitím celoškolského prístupu. Vzdelávací program poskytuje školskému tímu efektívne nástroje, ktoré môžu použiť nielen na vyučovaní a projektových aktivitách, ale aj pri formovaní orientácie školy na rozvoj demokratických kompetencií. Súčasťou vzdelávania je aj analýza potrieb a situácie školy, čo umožňuje školským tímom pripraviť akčný plán zodpovedajúci výzvam, ktoré škola práve potrebuje riešiť.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku