Školy využívajú zahraničné partnerstvá

01.08.2013
     Medzinárodná spolupráca sa vďaka programu eTwinning udomácnila aj v prostredí našich škôl. Dôkazom toho je 536 projektov spolupráce našich škôl so školami v zahraničí, ktoré v tomto školskom roku realizovalo 187 základných a stredných škôl zo Slovenska. 
     Pod vedením 287 učiteľov sa tisícky žiakov zapojili do programu partnerstva škôl v Európe a zdokonaľovali sa v používaní cudzích jazykov i moderných informačno-komunikačných technológií. Zároveň 48 pedagógov získalo za svoje projekty aj certifikáty kvality.
     Slovenské školy nadviazali v rámci svojich projektov partnerstvá so školami v 35 krajinách Európy, pričom spomedzi nich najviac boli zastúpené Česko a Turecko. Z cudzích jazykov sa slovenskí žiaci zdokonalili predovšetkým v angličtine, ktorá bola komunikačným jazykom v 360 projektov. V prípade ďalších projektov boli najčastejšími komunikačnými jazykmi nemčina a španielčina. Z celkového počtu 536 projektov bolo 160 v slovenčine, išlo o partnerstvá s poľskými a českými školami.
     Program partnerstvo škôl eTwinning sa realizuje od roku 2005 ako hlavná aktivita Programu dištančného vzdelávania eLearning Európskej komisie. Doposiaľ možnosti spolupráce využilo na Slovensku 3 947 učiteľov z 1 594 škôl. Koordinačným pracoviskom programu eTwinning, ktorý sa realizuje s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, je Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl pri Žilinskej univerzite v Žiline.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku