Školy vydávajú žiakom vzdelávacie poukazy na mimoškolskú činnosť

09.09.2014
     Do zajtra 10. septembra 2014 musia základné a stredné školy vydať svojim žiakom vzdelávacie poukazy na mimoškolskú činnosť. Následne, do 25. septembra 2014, si žiak spolu s rodičmi vyberie konkrétne záujmové vzdelávanie a poukaz odovzdá škole alebo školskému zariadeniu, ktoré toto vzdelávanie poskytuje. V roku 2014 má vzdelávací poukaz hodnotu 29,3 eura, čiže 2,93 eura na mesiac.
     Škola nemôže brániť svojim žiakom, aby poukaz použili v inej škole alebo školskom zariadení. Žiak nie je povinný poukaz odovzdať žiadnemu poskytovateľovi záujmového vzdelávania. V takomto prípade sa nevyčerpané finančné prostriedky presúvajú na iný účel v rozpočte rezortu školstva, napríklad na dohodovacie konanie.
     V školskom roku 2013/14 bolo využitých 579 912 poukazov, za ktoré Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyplatilo zriaďovateľom takmer 17 miliónov eur.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku